Bårse Vandværk benytter Vandmålere
med trådløs aflæsning.
Det er derfor muligt at sætte et panel
op inde i huset som kan give
overblik over forbrug
Panelet læser forbruget trådløst
direkte fra vandmåleren.
Panelet vil også give alarm
hvis der er brud eller lækage
I tilfælde, hvor der er langt fra
målerbrønden til huset
kan det være nødvendigt at montere
ekstra udstyr i form af en repeater
for at signalet kan nå
ind til panelet.